mobiDziennik - Dziennik elektroniczny

Logo szkoły

VIII Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu
Dziennik archiwalny na rok szkolny 2021/2022 znajduje się pod adresem: https://lo8poznan.mobidziennik.pl/2021