mobiDziennik - Dziennik elektroniczny

Logo szkoły

VIII Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu